Att leva värdegrunden

Det här med moral och rent spel. Värdegrund och ideologi. Är det så viktigt?

Mina tankar har den senaste tiden upptagits av hur viktigt det egentligen är. Det raljeras ibland kring värdegrund, kanske med viss rätt. För vad är en värdegrund utan handling?

Bara luft, skulle jag säga.

För nog har fackförbundet Kommunal en nedskriven värdegrund, nog har biltillverkaren Volkswagen en nedskriven värdegrund? Nog har Nordea en nedskriven värdegrund och nog har till och med advokatbyrån Mossack Fonseca i Panama det?

Skolidrottsförbundet har en värdegrund och ett stycke lyder:

RENT SPEL Moral, etik och rent spel ingår i alla sammanhang som naturliga delar i vår verksamhet.

Lever vi upp till det? Trots vissa skönhetsfläckar skulle jag nog säga att vi gör det till allra största del. Några exempel:

  • När det gäller ”hårda” frågor som bokföring och årsredovisning har vi full koll på papperen och revisorerna godkänner i stort sett utan anmärkning. Alla utlägg och utgifter redovisas transparent.
  • Våra tävlingar bygger på rent spel, vi har ändå tillsatt en disciplinkommitté som hanterar de få ärenden där det brustit i rent spel.
  • Vi jobbar hårt med att få våra föreningar att göra helt ärliga redovisningar och stöttar dem i att göra rätt.
  • Vi är väldigt tydliga när det gäller bidragsansökningar, vad som beviljas och inte. Och ser till att medel som inte använts på rätt sätt betalas tillbaka.

För mig betyder det också att du som styrelseledamot tar snavar för dina beslut och står upp för dem. Och som anställd att du utför ditt arbete enligt besluten på allra bästa sätt.

Sedan är det förstås som i alla förbund och föreningar, det gäller att nå ända ut i kedjan och för det krävs ett jättejobb varje dag. En bra början är att styrelse och medarbetare lever värdegrunden. För om inte de som anses sitta på makten gör det, hur kan vi då kräva att alla andra ska göra det? Att leva och leda som vi lär, att leva vår värdegrund.

Genom att leva värdegrunden och genom att erbjuda och genomföra utbildningar, som Unga leder unga och vårt eget Ledarskapsprogram, kan vi ta ytterligare ett steg. För att sedan påminna varandra varje gång vi ses. Förstå vilken fantastisk miljö att vistas i om jag vet att jag kan lita på att alla står bakom det vi säger. Tänk om hela samhället kunde fungera så.

Att det förmodligen är en utopi förstår jag också när jag tänker på den senaste tidens skandaler: Kommunal med lyxresor, vidlyftig representation och lägenhetsaffärer, Nordea som hjälpt rika människor att komma undan skatt och Volkswagen som manipulerat utsläppstester för att få sina bilar att verka mer miljövänliga.

Att Skolidrottsförbundet skulle kunna råda bot på allt detta är förstås bara löjligt att påstå. Men vi kan i alla fall bidra genom att leva och leda som vi lär; att alltid utgå från att göra rätt och göra rätt för oss i alla led och på alla nivåer.

Personligen blir jag av skandalerna bara mer motiverad av att göra rätt. Hoppas att ni alla är med på det spåret när det gäller hur vi är mot varandra, hur vi använder förbundets pengar och hur vi sköter våra åtaganden gentemot RF.

Det krävs mer jobb och eftertanke, men tänk inför varje beslut på din – och din organisations – värdegrund. Rimmar det här verkligen med vad vi gemensamt har beslutat? Rimmar det med vad du verkligen tror på?

Som pappa, make, idrottsledare och anställd i Skolidrottsförbundet har jag säkerligen sagt en massa saker som är fina ord. Men inte alltid levt det fullt ut. Nu har jag bestämt mig. Från att jag kliver ur sängen till jag går och lägger mig ska jag leva min värdegrund, i varje moment. Stanna upp, tänk till, agera.

Förhoppningsvis kan vi som förbund och som enskilda individer dra ett litet strå till stacken i drömmen om en bättre värld. Och så kan vi som Karl-Bertil Jonsson också känna en inre tillfredsställelse och stolthet i att jag faktiskt lever som jag lär.

En person som inspirerar till att leva värdegrunden är Sofia B Karlsson. Trots hot och motgångar står hon stark och jobbar för det hon tror på.

* * *

Förresten. Jag var med i Karlavagnen P4 i tisdags. Fick fem minuter på mig att berätta om vad skol-IF och Skolidrottsförbundet kan erbjuda barn och ungdomar när det gäller fysisk aktivitet. Om du vill lyssna är det cirka 42 minuter in i det musikfria alternativet.

 

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera