Att tävla på nytt sätt

Dagarna blir ljusare, längre och varmare. Hoppet spirar efter vinterdvalan, det är dags att börja växa igen. Och likadant känns det nu som att jobba i Skolidrottsförbundet, en del av Svensk Idrott.

Vid Riksidrottsmötet i Helsingborg för snart ett år sedan antogs såväl en verksamhetsinriktning för 2016–2017, som en mer långsiktig strategi mot 2025. När vi pratar om strategin pratar vi om idrott hela livet, vi pratar om att gå från triangel till rektangel. Något som nu genomsyrar verksamheten i många av de 71 specialidrottsförbunden. Bilden nedan visar vad det är tänkt att vi ska jobba mot enligt strategin.

Triangel_till_rektangel

I praktiken betyder det att idrottsrörelsen ska kunna erbjuda alla idrott hela livet, oavsett om du söker glädje och gemenskap eller om du också vill satsa på att bli bäst i världen. Skolidrottsförbundet befinner sig redan – och har befunnit sig – till stor del i rektangeln. Den del där bredd- och motionsidrott erbjuds för alla. Och vi märker att frågor vi drivit en längre tid nu börjar få genomslag även i övriga idrottsrörelsen. Som idrottade på barns egna villkor på riktigt, som något så naturligt som ungdomsinflytande i Sveriges största barn- och ungdomsrörelse.

Men vi är inte nöjda, vi är inte färdiga där. För knappt en vecka sedan träffades deltagarna i Skolidrottsförbundets tävlingsutredning för att börja se över hur vi tävlar inom förbundet. Vi har inom Riksidrottsförbundet, Svensk Idrott, 71 specialidrottsförbund. De allra flesta förbunden har så här långt drivit sin verksamhet enligt traditionell tävlingslogik. Många ser nu över hur tävlingsverksamheten kan förändras för att så många som möjligt ska kunna vara med så länge som möjligt.

Och då tänkte vi: Om nästan alla förbund bedriver traditionell tävlingsverksamhet, vad ska då vi som utpräglat bredd- och motionsförbund erbjuda för tävlingsverksamhet? Inspirerade av Riksidrottsförbundets barn- och ungdomsansvarige, Anders Wahlström, släppte deltagarna i förbundets tävlingsutredning loss tankarna. Och ut kom många spännande tankar som när det är färdigtänkt ska presenteras för styrelsen. Här kan du kolla in en del av det gruppen kom fram till vid sitt första möte. Fundera också gärna själv på vad som kan definieras som idrott, fysisk aktivitet och rörelse. Och måste det nödvändigtvis handla om att vinna matchen, tävlingen, cupen? Kan en vinna på olika sätt? Är vinnaren den som spelar mest rent och uppmuntrar varandra?

Just Anders Wahlström är av naturliga skäl en av de drivande i processen med den nya strategin. Här kan du ta del av hans tankar och idéer.

Svensk Idrott har en bra verksamhetsinriktning. Vi har en spännande strategi att jobba efter mot 2025. För Skolidrottsförbundet är bland annat just det – en del av Svensk Idrott.

 

 

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera