Alla inlägg av Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Varför ska föreningen svara på årsrapporten?

För att vara medlem i Skolidrottsförbundet behöver föreningen uppfylla de regler som finns på en idrottsförening enligt Skolidrottsförbundets, Riksidrottsförbundets och föreningens egna stadgar. Vi vill hjälpa våra medlemsföreningar att lyckas med detta och vill därför ta reda på hur vilka som är på banan, och vilka som behöver hjälp. Om en förening inte har ambitionen att uppfylla de regler som finns för en idrottsförening kan den inte heller vara medlem i Skolidrottsförbundet eller något annat idrottsförbund inom Svensk idrott, och kommer då att uteslutas.

Vi vill att våra medlemmar ska få gå utbildning, hur?

Skolidrottsförbundet har ett eget utbildningsmaterial som heter Unga leder unga. I de flesta distrikt finns utbildare som genom idrottslyftmedel kan komma ut till er förening och hålla i utbildningen helt kostnadsfritt. Läs mer http://www.skolidrott.se/Utbildning/

Ta kontakt med ert Skolidrottsförbundsdistrikt för att kolla om det finns tillgängliga utbildare.

Som medlemmar i Skolidrottsförbundet har ni också tillgång till SISU idrottsutbildarnas alla utbildningar. Ta kontakt med ert lokala SISU-distrikt för att veta mer. På https://www.sisuidrottsutbildarna.se/ kan ni söka efter just ert distrikts kontaktuppgifter.

Vad är vitsen med att ha en skolidrottsförening?

 • Medlemmarna i skolidrottsföreningen har möjlighet att vara med på skol-DM-tävlingar.
 • Ni får information om och möjlighet att vara med i breddarrangemang så som Skoljoggen.
 • Föreningen har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet och lokaltaktivitetsstöd (LOK) med mera.
 • Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam.
 • Internt i föreningen kan ni lära er mer om hur det är att driva en skolidrottsföreningen eller att leda idrottsaktiviteter. Utbilda medlemmarna och styrelsen med hjälp av Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial, ”Ung Ledare”, ”Skolidrottsföreningen” och ”Aktivitetsledaren” eller ta hjälp av SISU i ert distrikt för en skräddarsydd utbildning. Genom att erbjuda medlemmarna utbildning kan de fungera som ledare och leda en verksamhet för alla. Medlemmarna uppmuntras i utbildningen att utveckla egna former av aktiviteter.
 • För ungdomarna kan en förening på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och ungdomarna kan själva påverka innehållet.
 • För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Har din skola råd att avstå ifrån en skolidrottsförening?

Hur får vi pengar till föreningen?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

 • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet. 
 • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
 • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
 • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
 • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
 • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
 • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.

Vilka är medlemmar i skolidrottsföreningen?

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen. Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.