Behövs personnummer vid LOK-stödsansökan?

Ja. LOK-stödsansökan sker två gånger om året via IdrottOnline men det är klokt att vid varje aktivitetstillfälle direkt närvaroregistrera deltagarna i IdrottOnline. Kontakta Riksidrottsförbundet för information om hantering av personer med skyddad identitet.

För att få LOK-stöd måste deltagarna vara medlem i sin skol-IF och inlagd i föreningens medlemsregister.

På idrottonline.se hittar ni all info om hur ni går tillväga samt hur ni använder den smarta app som finns för LOK-stödsregistrering.

 

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera