Kategoriarkiv: Årsmöte

Vilka är medlemmar i skolidrottsföreningen?

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen. Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.

När måste en nybildad skol-IF ha sitt första årsmöte?

– Vi har precis bildat en skol-IF och har nu en interimsstyrelse. När måste vi kalla till föreningens första årsmöte och välja en ordinarie styrelse?
Svar
Ni behöver inte ha ett extra årsmöte efter att ni har bildat föreningen. Nu är det stadgarna som gäller, de ni antog vid ert bildandemöte, och då följer ni vad som står där bl.a. hur föreningens verksamhetsår ser ut. Det är viktigt att ni  har ert årsmöte innan sommarlovet så att en komplett styrelse finns på plats i augusti när verksamheten ska dra igång igen. Det går även att kalla till ett extrainsatt årsmöte om ni märker att styrelsen behöver fyllas på med andra eller flera personer innan det riktiga årsmötet blir av.

Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs först under ert bildandemöte och därefter kan ni ändra avgiftens storlek i stadgarna på under årsmötet.

Föreningens årsmöte kan besluta att medlemsavgiften ska vara 0 kr. Gör ni detta är det viktigt att bestämma hur medlemskapet ska tydliggöras. Ska medlemmar skriva på ett papper? Få ett medlemskort? Eller hur ska man bli medlem i just er förening?

Ett medlemskap måste vara helt frivilligt och ni får inte automatiskt ansluta hela skolan. Ni får heller inte gå runt i klasserna och fråga om det är någon som INTE vill vara med i skol-IF, däremot kan ni gå runt i klasserna och fråga VILKA som vill vara med och upprätta en lista.

Alla som blir medlemmar måste registreras på föreningens IdrottOnline sida. Medlemskapet gäller så länge ni har bestämt, vanligtvis ett år, och därefter måste ni fråga på nytt samt ta bort de som längre inte vill bli medlemmar. Alla medlemmar registrerade i IdrottOnline är försäkrade på alla skol-IF aktiviteter utanför skoltid genom Skolidrottsförbundet och Folksam.

Det kan underlätta tydliggörandet av medlemskapet om ni har en medlemsavgift men det kan även innebära att vissa väljer att inte vara medlem. Om ni har en avgift rekommenderar vi en låg sådan på 10-20 kr per år.

 

Måste föreningen ha en revisor?

Ja!

Men…

De flesta skolidrottsföreningar är mindre och avslutar sina räkenskaper med ett årsbokslut. Då finns det inte något krav på auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd examen som redovisningslagen föreskriver för föreningar som ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.

En skolidrottsförening behöver en revisor som har förmåga att gå igenom föreningens bokföring och bör även kunna vara behjälplig med att upprätta årsbokslut. För detta krävs god kompetens i ekonomisk redovisning. Eftersom en revisor enligt redovisningslagen ska vara myndig så bör gymnasiekompetens krävas. En revisor ska också ta del av årsmötes- och styrelseprotokoll, avtal m.m. och bör därför ha viss vana av föreningsarbete .

Om föreningen vill ha ytterligare en revisor kan denne med fördel vara en lekmannarevisor (medlemsrevisor), som ofta är medlem i föreningen. En lekmannarevisor granskar styrelsens förvaltning utifrån sin särskilda kunskap om föreningens verksamhet.