Kategoriarkiv: Årsrapport

Vilka frågor består årsrapporten av?

Följande frågor ska besvaras i årsrapporten:

1. Var er förening aktiv under 2018?
2. Har ni för avsikt att ha en aktiv förening under 2019?
3. Har föreningen stadgar?
4. Är föreningens Idrottonlinesida uppdaterad med namnen på styrelsens ledamöter?
5. Är kontaktuppgifterna till föreningens styrelsemedlemmar korrekta i Idrottonline?
6. Är det rätt faktureringsadress till föreningen i Idrottonline?
7. Är föreningens medlemsregister korrekt och uppdaterat?
8. Har föreningen haft årsmöte de senaste 12 månaderna?
9. Har föreningen betalat medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet för 2018?
10. Har föreningen under 2018 deltagit på specialidrottsdistriktets årsmöte (det är inte obligatoriskt men önskvärt)?
11. Ange namn till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
12. Ange mejladress till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
13. Ange telefonnummer till den person som fyllt i denna föreningsrapport.

Vem kan besvara/skicka in årsrapporten?

Årsrapporten kan besvaras och skickas in av den som har tillgång till modulen ”Administration” på föreningens Idrottonlinesida. Det är huvudsakligen de som har rollerna huvudadministratör och/eller klubbadministratör på föreningens Idrottonlinesida. På http://www.idrottonline.se hittar du information om vilka roller som ger vilka behörigheter och hur du kan få en viss roll.

Vad betyder att föreningen har ”varit aktiv” under föregående år?

Att föreningen ”har varit aktiv” innebär att föreningen har haft en verksamhet och organisation med ambitionen att följer reglerna för en idrottsförening. Om ni skulle beskriva er förening som vilande har föreningen troligtvis inte varit aktiv. (Observera att en förening i praktiken inte kan vara vilande enligt reglerna för idrottsföreningar.)

Vad betyder att föreningen ”har för avsikt” att vara aktiv under året?

Att föreningen ”har för avsikt” att vara aktiv innebär att ambitionen är att ha en aktiv verksamhet och organisation som följer reglerna för en idrottsförening. Bland annat att en styrelse väljs genom ett årsmöte, att det regelbundet genomförs styrelsemöten och aktiviteter och att föreningen avslutar verksamhetsåret med att göra en årsredovisning.