Kategoriarkiv: Bilda Skol-IF

Vad är vitsen med att ha en skolidrottsförening?

  • Medlemmarna i skolidrottsföreningen har möjlighet att vara med på skol-DM-tävlingar.
  • Ni får information om och möjlighet att vara med i breddarrangemang så som Skoljoggen.
  • Föreningen har möjlighet att söka pengar från Idrottslyftet och lokaltaktivitetsstöd (LOK) med mera.
  • Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam.
  • Internt i föreningen kan ni lära er mer om hur det är att driva en skolidrottsföreningen eller att leda idrottsaktiviteter. Utbilda medlemmarna och styrelsen med hjälp av Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial, ”Ung Ledare”, ”Skolidrottsföreningen” och ”Aktivitetsledaren” eller ta hjälp av SISU i ert distrikt för en skräddarsydd utbildning. Genom att erbjuda medlemmarna utbildning kan de fungera som ledare och leda en verksamhet för alla. Medlemmarna uppmuntras i utbildningen att utveckla egna former av aktiviteter.
  • För ungdomarna kan en förening på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och ungdomarna kan själva påverka innehållet.
  • För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Har din skola råd att avstå ifrån en skolidrottsförening?

Vilka är medlemmar i skolidrottsföreningen?

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen. Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.

Måste föreningen ha eget plus- eller bankgiro?

Skolidrottsföreningen är en egen juridisk person och är organisatoriskt helt fristående från skolan, även om nära samarbete mellan skola och förening är ett plus. För att kunna erhålla bidrag från t.ex. idrottslyftet eller lokalt aktivitetsstöd (LOK) måste föreningen därför ha ett eget giro. Kontakta din bank för att skaffa plus- eller bankgiro till föreningen. Swedbank och Nordea har särskilda avtal för idrottsföreningar.

När måste en nybildad skol-IF ha sitt första årsmöte?

– Vi har precis bildat en skol-IF och har nu en interimsstyrelse. När måste vi kalla till föreningens första årsmöte och välja en ordinarie styrelse?
Svar
Ni behöver inte ha ett extra årsmöte efter att ni har bildat föreningen. Nu är det stadgarna som gäller, de ni antog vid ert bildandemöte, och då följer ni vad som står där bl.a. hur föreningens verksamhetsår ser ut. Det är viktigt att ni  har ert årsmöte innan sommarlovet så att en komplett styrelse finns på plats i augusti när verksamheten ska dra igång igen. Det går även att kalla till ett extrainsatt årsmöte om ni märker att styrelsen behöver fyllas på med andra eller flera personer innan det riktiga årsmötet blir av.

Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs först under ert bildandemöte och därefter kan ni ändra avgiftens storlek i stadgarna på under årsmötet.

Föreningens årsmöte kan besluta att medlemsavgiften ska vara 0 kr. Gör ni detta är det viktigt att bestämma hur medlemskapet ska tydliggöras. Ska medlemmar skriva på ett papper? Få ett medlemskort? Eller hur ska man bli medlem i just er förening?

Ett medlemskap måste vara helt frivilligt och ni får inte automatiskt ansluta hela skolan. Ni får heller inte gå runt i klasserna och fråga om det är någon som INTE vill vara med i skol-IF, däremot kan ni gå runt i klasserna och fråga VILKA som vill vara med och upprätta en lista.

Alla som blir medlemmar måste registreras på föreningens IdrottOnline sida. Medlemskapet gäller så länge ni har bestämt, vanligtvis ett år, och därefter måste ni fråga på nytt samt ta bort de som längre inte vill bli medlemmar. Alla medlemmar registrerade i IdrottOnline är försäkrade på alla skol-IF aktiviteter utanför skoltid genom Skolidrottsförbundet och Folksam.

Det kan underlätta tydliggörandet av medlemskapet om ni har en medlemsavgift men det kan även innebära att vissa väljer att inte vara medlem. Om ni har en avgift rekommenderar vi en låg sådan på 10-20 kr per år.

 

Hur lång tid tar det att bli godkänd som Skol-IF?

Om ni följt alla steg under ”Bilda skol-IF” på skolidrott.se och lämnat in handlingar som inte behöver kompletteras brukar det ta mellan 1-2 veckor. Först ska Skolidrottsförbundet läsa igenom alla handlingar och godkänna er och sedan ska Riksidrottsförbundet göra detsamma.

Ni behöver inte ha ansökt om bankgiro innan, utan detta kan ni göra när ni blivit godkända. Skulle det dröja längre än 2 veckor ber vi att ni hör av er. Om någon handling fattas ber vi er komplettera så fort vi hinner behandla er ansökan.