Kategoriarkiv: Ekonomi

Hur får vi pengar till föreningen?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

  • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet. 
  • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
  • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
  • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
  • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
  • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
  • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.

Måste föreningen ha eget plus- eller bankgiro?

Skolidrottsföreningen är en egen juridisk person och är organisatoriskt helt fristående från skolan, även om nära samarbete mellan skola och förening är ett plus. För att kunna erhålla bidrag från t.ex. idrottslyftet eller lokalt aktivitetsstöd (LOK) måste föreningen därför ha ett eget giro. Kontakta din bank för att skaffa plus- eller bankgiro till föreningen. Swedbank och Nordea har särskilda avtal för idrottsföreningar.

Vilka aktiviteter kan man söka LOK-stöd för?

Alla former av fysisk aktivitet i föreningen är LOK-grundande. Det går alltså bra att blanda både mer traditionella idrotter eller varför inte hitta på en helt egen sport? Filmkvällar, bakning och andra liknande aktiviteter kan man däremot inte få LOK-stöd för. En LOK-grundande aktivitet ska pågå i minst en timma och får inte ligga under ordinarie skolschema. Här kan ni läsa exakt vad som gäller http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/lattsvenska/ 

Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs först under ert bildandemöte och därefter kan ni ändra avgiftens storlek i stadgarna på under årsmötet.

Föreningens årsmöte kan besluta att medlemsavgiften ska vara 0 kr. Gör ni detta är det viktigt att bestämma hur medlemskapet ska tydliggöras. Ska medlemmar skriva på ett papper? Få ett medlemskort? Eller hur ska man bli medlem i just er förening?

Ett medlemskap måste vara helt frivilligt och ni får inte automatiskt ansluta hela skolan. Ni får heller inte gå runt i klasserna och fråga om det är någon som INTE vill vara med i skol-IF, däremot kan ni gå runt i klasserna och fråga VILKA som vill vara med och upprätta en lista.

Alla som blir medlemmar måste registreras på föreningens IdrottOnline sida. Medlemskapet gäller så länge ni har bestämt, vanligtvis ett år, och därefter måste ni fråga på nytt samt ta bort de som längre inte vill bli medlemmar. Alla medlemmar registrerade i IdrottOnline är försäkrade på alla skol-IF aktiviteter utanför skoltid genom Skolidrottsförbundet och Folksam.

Det kan underlätta tydliggörandet av medlemskapet om ni har en medlemsavgift men det kan även innebära att vissa väljer att inte vara medlem. Om ni har en avgift rekommenderar vi en låg sådan på 10-20 kr per år.

 

Behövs personnummer vid LOK-stödsansökan?

Ja. LOK-stödsansökan sker två gånger om året via IdrottOnline men det är klokt att vid varje aktivitetstillfälle direkt närvaroregistrera deltagarna i IdrottOnline. Kontakta Riksidrottsförbundet för information om hantering av personer med skyddad identitet.

För att få LOK-stöd måste deltagarna vara medlem i sin skol-IF och inlagd i föreningens medlemsregister.

På idrottonline.se hittar ni all info om hur ni går tillväga samt hur ni använder den smarta app som finns för LOK-stödsregistrering.