De unga är klokare än du tror!

”Fick just hem stolt dotter. Invald i styrelsen för Skol IF. Utvald. Obetalbart att se hennes glädje och stolthet över uppdraget.”

Detta är ett citat från en bekant som jag följer på Twitter. Ett citat som gjorde mig så glad, för visst ska det vara lite speciellt att jobba i styrelsen för skol-IF. Jag skriver jobba, för det är vad det handlar om. Uttrycket sitta i styrelsen är missvisande. För vad får en gjort om en bara sitter? Vi jobbar ju dessutom, betalt och obetalt, i en rörelse som ska vara i rörelse!

Men med mitt första inlägg i den här bloggen (som ska skrivas och drivas av personal och förtroendevalda i Svenska Skolidrottsförbundet) vill jag trycka på att alla ska känna sig utvalda och välkomna i skol-IF. Oavsett om du jobbar i styrelsen eller om du provar på en ny idrott eller är med i skollaget.

När du har jobbat ett tag i din lokala skol-IF och kanske visat framfötterna kan nästa steg vara att engagera dig i ditt distrikt. Och därifrån borde steget inte vara så långt till att representera ditt distrikt vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte. Det är där det gemensamt bestäms om vad förbundet ska jobba med de närmaste två åren.

11–13 april väntar just ett förbundsmöte, den här gången i Sundsvall. Och vi kan konstatera att vi är ett unikt förbund inom Riksidrottsförbundet. Hälften av ombuden (de som får rösta) är födda på 1990-talet! Detta är ett resultat av ett enträget arbete med en av våra grundtankar: Att barn och unga själva ska vara med och bestämma om sin verksamhet.

För oss är det nu naturligt att det är så; i förening, i distriktsförbund, och på central nivå. Men vi är ändå långt ifrån färdiga och kan inte slå oss på bröstet utan att fortsätta att vara självkritiska.

I de allra flesta förbund är barn och unga i majoritet. Men hur ser det ut i de styrande rummen, i de grupperingar där beslut tas om barn och ungas verksamhet? En retorisk fråga. Självklart krävs viss erfarenhet för vissa beslut, men mitt råd till andra förbund är att jobba för större åldersspridning för bättre beslut.

För att läsa om hur våra ungdomar upplever sin verksamhet vill jag tipsa om bloggen http://skolifblogg.com/ där ett (växande) antal skolidrottsföreningar skriver och berättar om allt från skidresor till glädjen med styrelsearbete.

Slutligen kan du här nedan se en film där jag berättar lite mer om tanken med bloggen varvat med lite klipp från vad som pågår i vår verksamhet.

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera