Demokratiskt skol-IF en skola i demokrati

Jag sitter och förbereder en presentation/föreläsning som jag ska hålla på GIH på tisdag nästa vecka. Vi har efter enträget arbete med att få en plats i det späckade schemat fått möjligheten att träffa blivande idrottslärare. De här blivande idrottslärarna är en viktig målgrupp för oss eftersom de i arbetslivet alldeles säkert kommer att stöta på skolidrottsföreningen på något sätt. Det finns ingen naturlag som säger att det är idrottsläraren som måste vara engagerad i en skol-IF, men så ser det ofta ut och då är det inte mer än rätt att de får höra mer om de förtjänster och utmaningar som finns med en idrottsförening på skolan. Så det ska de få höra. Men temat på föreläsningen är demokrati. Det är så jag passar in i läroplanen…

BildGymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Och jag passar alldeles utmärkt faktiskt. Skolidrottsföreningen passar alldeles utmärkt.

En av våra medlemsföreningar lade ut den här filmen för någon vecka sedan. Det är föreningens högstadieelever som utbildar mellanstadielever som ska vara ledare för rastaktiviteter. De utbildar också föreningens ministyrelse som fungerar som en sektionsstyrelse som kan lämna förslag till huvudstyrelsen. Det är alltså barn som är 10-11 år som funderar över sin verksamhet, vad de ska göra och vad de behöver för att kunna göra det och vilka förslag som ska lämnas till huvudstyrelsen. De diskuterar och kommer överens. Se filmen och du förstår vad vår idé handlar om. Och är du lättrörd som jag så kanske du precis som jag får torka en tår.

Jag ska berätta om den här föreningen för lärarstudenterna. Jag ska berätta om att demokrati är att lyssna och bli lyssnad på. Att alla har det ansvaret och den rätten. Alla. Demokrati är inte en grej bara för vuxna över 18 år. Ett demokratiskt samhälle byggs från grunden. Ett demokratiskt samhälle byggs av att få lära sig att demokrati är ett ständigt pågående samtal. Det är inte den starkes rätt över den svage. Det är inte majoritetens makt över minoriteten. Demokrati är förmågan att göra så mycket som möjligt så bra som möjligt för så många som möjligt. Det är att förmågan att se minoriteten, att ta hänsyn till den. Kanske vill nästan alla i idrottsföreningen spela fotboll varje dag. Men det blir ändå bordtennis en dag i veckan för det finns de som älskar det snabba spelet över nätet, de kluriga servarna och hjärnornas kamp. De ska också få utrymme.

skolifs_dag

Det här kan barn och unga lära sig på lektioner i skolan. De kan prata och diskutera och läraren kan berätta om demokrati och delaktighet, om rösträtt, parlamentarism och allas lika värde. Det är bra. Men det är abstrakt. Det behöver vara på riktigt. Det behöver vara känslan av att få påverka på riktigt. Att ens röst gör skillnad, att det jag säger, tycker och tänker kan betyda något, förändra något, skapa något. Det är då vi förstår. Det är då barn och unga förstår att deras röst är något värd, att deras tankar har ett värde och kan påverka deras vardag. Skolidrottsföreningen är på riktigt. Och den, så idrottsförening den är, är en plats för alla. En skol-IF låter sig inte låsas vid traditionella idrotter, eller ens vid idrott. Jag vågar påstå att alla barn gillar att röra på sig, bara de får göra det på sitt sätt. Vi behöver inte ens kalla det idrott. Här finns plats för det. Samma idrottsförening som gjort filmen ordnar också barnkalas med fokus på lek och rörelse. En idrottsförening kan vara så mycket. En modern idrottsförening kan vara så mycket. En modern medlemsdriven demokratisk idrottsförening kan vara så mycket.

Idrottsrörelsen arbetar just nu mycket med att blicka in i framtiden. Att hjälpa föreningar bli ”framtidens idrottsförening”. Läs mer här: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Arbetsrum1/Foreningslara/FramtidensIF/MaterialetVansinnigtviktigavagval/

Vi hade förbundsmöte för en dryg vecka sedan. Det är demokrati det. Förbundsmöte. Det låter stort och viktigt. Och ja, årsmötet är viktigt. Men det kan inte vara bara det som föreningsdemokratin är uppbyggd kring och liksom det som gör att en förening är demokratisk. Ja, här fattas de viktigaste besluten och ja, här väljs en styrelse och ansvar utkrävs och förnyas. Men för att föreningens viktigaste möte ska kunna ha den tyngd vi så gärna tillskriver det måste ju det där samtalet vara igång också mellan mötena. Diskussionen behöver vara levande, många röster måste höras, idéer väckas och utvecklas och alla ska känna tillhörighet och delaktighet. Jag tänkte på det när det på vårt möte kallades odemokratiskt att inte på sittande möte få igenom nya förslag, nya tankar och nytt tyckande. Självklart får tankar väckas men för en fungerande demokrati behöver ämnen och förslag stötas och blötas och vandra från den ena till den andra. Det finns mer eller mindre demokrati och demokrati är också att ett möte kan bestämma att de inte vill lyssna på de obearbetade förslagen just nu. Samtalet fortsätter.

Bild

Vårt förbundsmöte är också en skola i den demokratiska mötesformen. Vi sätter en ära i att ge nybörjade en möjlighet att förstå och att delta på lika villkor. Det är odemokratiskt att använda sin kunskap och erfarenhet till att utmanövrera de som saknar det. Det är demokratiskt att dela med sig för att gemensamt höja kunskapen och förståelsen.

Det ska jag berätta för lärarstudenterna. Jag ska ge dem exempel på hur en skolidrottsförening kan vara en skola i demokrati. Hur en skolidrottsförening i samarbete med skolan kan göra barn och unga mer informerade om sina rättigheter, sin möjlighet att påverka och sin rätt att bli lyssnad på. Det kan tyckas magstarkt och att ta stora ord i munnen men en väl fungerande skolidrottsförening är utan tvekan ett av de allra bästa sätten för barn och unga att förstå demokratin och förbereda sig för och slå vakt om ett demokratiskt samhälle.  Lärarstudenterna är en viktig del i detta arbete och det ska jag få dem att förstå.

Borde väl räcka med en kvart för att fatta men jag har fått en och en halv timme, så det är väl bäst att jag förbereder mig lite till… 😉

Johan Sandler, kommunikatör på Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera