Frågor till SDF om hemsidan

Bakgrund till frågorna
Under det senaste året har en del SDF lyft kritik mot hemsideshanteringen i IdrottOnline, både när det gäller administration och vilka möjligheter som erbjuds.

Som en följd av detta har Skolidrottsförbundet sett över möjligheterna med att byta hemsidessystem och därefter beslutat om att lämna IdrottOnline och istället använda WordPress. Läs mer om WordPress på http://wordpress.org.

Bytet handlar bara om själva hemsideshanteringen. IdrottOnline kommer fortsättningsvis användas för övrig föreningsadministration.

För att vara och bidra till att den nya hemsidan blir så bra som möjligt får du gärna svara på följande frågor. Tack för din hjälp!