Hur får vi pengar till föreningen?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

  • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet. 
  • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
  • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
  • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
  • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
  • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
  • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.
Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera