Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs av föreningens årsmöte, om föreningen har stadgar upprättade med normalstadgar för idrottsförening som grund.

Föreningens årsmöte skulle kunna besluta om att medlemsavgiften ska vara 0 kr men detta kan vara mycket olämpligt. Betalning av medlemsavgift är många gånger den enda aktiva åtgärden från medlemmens sida som visar att personen fortsättningsvis önskar vara medlem i föreningen och accepterar de villkor som finns för medlemskapet.

Visserligen skulle någon annan form av handling kunna fungera som uttryck för att en person vill vara medlem och accepterar villkoren för medlemskap, men det finns stor risk för subjektiva tolkningar med en sådan lösning.
Dessutom måste medlemskapet vara frivilligt i så mening att personer inte får tvångsanslutas till en förening mot sin vilja.

Vi rekommenderar en medlemsavgift på 10-20 kr per år. På så vis blir det tydligt vilka som väljer att vara medlemmar och föreningen får också en liten summa pengar att göra sportiga aktiviteter för.


Mattias Wihlgaard

Mattias Wihlgaard arbetar som kommunikatör på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: