Hur lång tid tar det att bli godkänd som Skol-IF?

Om ni följt alla steg under ”Bilda skol-IF” på skolidrott.se och lämnat in handlingar som inte behöver kompletteras brukar det ta mellan 1-2 veckor. Först ska Skolidrottsförbundet läsa igenom alla handlingar och godkänna er och sedan ska Riksidrottsförbundet göra detsamma.

Ni behöver inte ha ansökt om bankgiro innan, utan detta kan ni göra när ni blivit godkända. Skulle det dröja längre än 2 veckor ber vi att ni hör av er. Om någon handling fattas ber vi er komplettera så fort vi hinner behandla er ansökan.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera