Hur skickas informationen om årsrapporten ut?

Informationen skickas ut till alla Skolidrottsföreningar som är medlemmar via mejl till den kontaktperson/mejladress som finns på föreningens Idrottonlinesida. Det krävs alltså att medlemsregistret och föreningsinformationen är rätt för att informationen ska nå rätt person. Detta är en uppgifts som åläggs föreningen att löpande hålla uppdaterad och korrekt.

Om något svar inte har kommit in den 31 januari kommer en påminnelse att skickas ut via brev till den postadress som finns på föreningens Idrottonlinesida.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera