Ideellt och e-sport – spännande motioner

Att SD motionerat om att nya medborgare måste svära trohet mot Konungen har uppmärksammats i media. Jag väljer att uppmärksamma två andra spännande riksdagsmotioner som borde väcka intresse såväl inom som utanför idrottsrörelsen:
Andreas Carlsson (KD) motionerar under rubriken ”Ideellt skolengagemang i betyget” och Rickard Nordin (C) motionerar om att riksdagen ska jämställa e-sport med traditionell sport.

I Carlssons motion hittar vi argument som Skolidrottsförbundet utan tvekan ställer sig bakom. Dock med reservation för att han skriver att skol-IF sker inom ramen för skolans arbete, vilket det kan göra, men Skol-IF:s arbete sker i första hand inom ramen för Skolidrottsförbundet och därmed Riksidrottsförbundet. Men, men. Han har ändå bra argument, innebandyledaren från Mullsjö, när han skriver så här:

Ett första steg bör vara att ideella engagemang som sker inom ramen för skolans arbete bör uppmärksammas. Det kan t.ex. handla om att leda en skolidrottsförening, att delta i Operation Dagsverke eller att aktivera sig i elevrådets verksamhet. På sikt kan det dock finnas anledning att bredda begreppet ideellt.”

Det lyfter fram meriterna för den enskilde själv, vilket stärker självkänslan. Genom att redovisa ideellt engagemang kan ungdomars möjligheter att tydligare meritera sig för att komma in på arbetsmarknaden också stärkas”.

Att stärka självkänslan och kunskaperna hos unga är ju en stor del av Skolidrottsförbundets idé och verksamhet. Senast i helgen hölls den senaste certifieringsutbildningen för vår utbildning ”Unga leder unga” med flera deltagare i tonåren. Vi tar också, med start nästa höst, ett nytt steg då vi lanserar vårt eget ledarskapsprogram för unga som vill ta nästa steg; från föreningen till distriktsnivå, eller kanske till central nivå. Detta gör vi för individen, för vårt förbund, men även för hela idrottsrörelsens och samhällets skull. Det finns inga krav på att stanna kvar inom Skolidrottsförbundet, det viktiga är att de unga växer och tar plats någonstans inom rörelsen.

Nordin (C) är i sin motion lite grann inne på samma spår när han skriver om unga som tar ansvar.

”E-sport är ett sätt för unga att träffas, lära sig samarbeta och utvecklas i grupp, lära sig laganda samt att arrangera och driva föreningsverksamhet. I och med att E-sport ofta drivs på gräsrotsnivå – spelarna är också coacher, föreningsledare och arrangörer – så är den E-sport som finns nu dessutom extra bra för att skapa civilt engagemang bland unga”.

Vi kommer inte ifrån att datorer och e-sport har en stark dragningskraft hos barn, unga och unga vuxna. Och visst är det väl då bättre att spela tillsammans med andra, interagera socialt, istället för att sitta ensam vid sin dator?

I Svenska Skolidrottsförbundet har vi tagit första steget att integrera e-sport i vår verksamhet genom att i vår arrangera vårt första skol-SM i e-fotboll (FIFA15) vilket Aftonbladet e-sport uppmärksammat. Vi gör det tillsammans med EA Sports och Svenska E-sportföreningen. Vi ser vinsterna i att nå nya målgrupper. Om det nu är så att det är nya målgrupper? Många av dem som spelar e-fotboll är också fysiskt aktiva.

Förhoppningen är också att ett antal ska tända till på det ideella föreningslivet när vi i samband med turneringen berättar om vår verksamhet. En verksamhet som syftar till att så många barn och unga som möjligt ska få röra på sig och ta plats i beslutande församlingar!

Så välkomna till Fyrishov i Uppsala 24-26 april 2015. Då kör vi det första slutspelet i Skol-SM i e-fotboll!

Fotnot: Om e-sport sedan ska räknas som en idrott även i idrottsrörelsens ögon är det förstås andra beslut som måste tas. Först måste E-sportföreningen (eller om de byter namn till förbundet) söka medlemskap och därefter ska idrottsrörelsen ta ställning på en RF-stämma. I den frågan har Skolidrottsförbundet självklart inte ännu tagit ställning.

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera