Kan man tävla utan att vara med i en skolidrottsförening?

Alla tävlingar inom Skolidrottsförbundet är till för medlemmar i skolidrottsföreningar. Om ni inte redan har en Skolidrottsförening på din skola går det enkelt att starta en ny förening. Läs mer under bilda förening om hur ni gör.

Ett undantag är Skoljoggen som för det första inte i grunden är någon tävling. Där avgör skolorna hur mycket tävlingsinslag det ska vara men deltagare behöver då inte vara medlemmar i en skolidrottsförening för att delta i Sveriges största löpararrangemang.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera