Kunskap, fantasi och struktur

Utbildning. Kunskap.

Det är något av det viktigaste Skolidrottsförbundet vill ge sina skol-IF och medlemmarna där. Med kunskap stärker du din självkänsla och dina möjligheter att påverka. Med kunskap ökar möjligheterna att göra rätt!

Det gäller förstås även förbundsstyrelsen, det högsta beslutande organet mellan våra förbundsmöten. Eller om en så vill: de som ska se till att vi följer beslut från förbundsmöten och bestämmer hur de fattade besluten ska bli verklighet. Detta gör de tillsammans med de anställda tjänstepersonerna på kansliet.

För att ge styrelsen större kunskap och bättre möjligheter att fatta kloka beslut hade RF-juristen Alexander Krüger och Jens Lindquist från SISU Idrottsutbildarna bjudits in till första mötet med den delvis nya styrelsen.

Alexander Krüger berättade bland annat att ”idrottsjuridik” egentligen inte finns, i alla fall inte på akademisk nivå. ”Idrottsjuridik i egentlig bemärkelse” finns genom idrottsspecifika regelverk bestående av bl.a. utövanderegler, tävlingsregler, reglementen, föreskrifter och anvisningar. ”Ett regelsystem som saknar motsvarighet på något annat samhällsområde.”

20160612_103217

Att arbeta i en styrelse och lära sig mer kan vara riktigt roligt. Fråga bara ledamöterna Daniel Kåreda och Marie-Louise Dahlberg samt valberedningens ordförande, Djanet Beraki.

Det är alltså väldigt viktigt att vi lever efter våra stadgar som är att se som ett avtal mellan medlemmar och förbund eller förening. Det är avtalet som i grunden styr verksamheten. I Skolidrottsförbundet är rent spel en mycket viktig del och för att kunna spela rent krävs inte bara moral, utan också kunskap om hur en förening eller ett förbund fungerar.

Styrelsen är den som ska leda ett förbund eller en förening. Därför är det viktigt med så mycket kunskap som möjligt för att kunna dra upp riktlinjer och visioner som anställda (i förbundet) sedan ska arbeta utifrån. På vägen är det viktigt att styrelsen stöttar och följer arbetet så att det går i rätt riktning.

I Sverige finns lagar och regler kring det mesta, men det finns alltså ingen lag kring ideella föreningar. Därför får vi leva efter praxis (som en brukar göra, av hävd):

  • Stadgar av någorlunda fullständighet ska antas,
  • styrelse ska utses att företräda föreningen,
  • namn/firma och ändamål samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter åstadkommes kan sägas ingå i kravet på fullständiga stadgar,
  • Intern praxis – kompletterar det som inte står i stadgarna (så som vi brukar göra, gjort tidigare)

Däremot finns det viss lagstiftning som vi har att förhålla oss till. Det är till exempel skattelagstiftning och bokföringslagen, men även personuppgiftslagen (PUL) när det gäller hur vi hanterar våra medlemsregister.

Det kanske kan låta lite svårt och snårigt, men om vi skaffar oss kunskap och lever efter vår värdegrund med rent spel som ledstjärna, kommer vi långt. Och egentligen är det, som Christer Pallin, chefsjurist på Riksidrottsförbundet brukar säga, ”nästan kriminellt enkelt att bilda förening.”

Styrelsen fick med hjälp av Jens Lindquist också ytterligare kött på benen vad gäller arbetsgivaransvaret i förbundet. Ett ansvar som förstås även gäller en föreningsstyrelse eller SDF-styrelse om anställda finns. Det handlar mycket om skyldigheter och rättigheter och ansvarsfördelning.

20160612_110106

Med nyvunna eller uppfriskade kunskaper tog sig styrelsen sedan an arbetet med den ordinarie föredragningslistan. Där behandlades bland annat Verksamhetsinriktningen för 2017–2018; vad vill styrelsen ha ut av den? Verksamhetsinriktningen är ju det som ska styra förbundets verksamhet de närmaste två åren. Den bygger i sin tur på visionsdokumentet ”Färdplan 2025” och ska också stämmas av mot hela Svensk Idrotts nya strategi. Allt hänger ihop i en lång tråd där olika hänsyn måste tas på vägen.

På liknande sätt vill vi förstås att våra föreningar och distriktsförbund ska jobba efter egen förmåga.

Vi ska nu se över och utveckla vår grundutbildning, Unga leder unga, vi driver ett internt Ledarskapsprogram och mer kommer under 2017. Ett tips är också att ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna om ni vill stärka er förening. De har massor med duktiga konsulenter över hela landet.

Det finns som sagt mycket att lära sig när det gäller att driva ett förbund eller en förening. Ju mer vi kan, desto proffsigare blir vi och desto bättre blir våra föreningar och stödet till dem. Einstein ska visst ha sagt: ”Fantasi är viktigare än kunskap”. Men om vi kombinerar kunskapen med fantasi och adderar struktur kan det bli riktigt bra!

 

 

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera