Måste föreningen ha en revisor?

Ja!

Men…

De flesta skolidrottsföreningar är mindre och avslutar sina räkenskaper med ett årsbokslut. Då finns det inte något krav på auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd examen som redovisningslagen föreskriver för föreningar som ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.

En skolidrottsförening behöver en revisor som har förmåga att gå igenom föreningens bokföring och bör även kunna vara behjälplig med att upprätta årsbokslut. För detta krävs god kompetens i ekonomisk redovisning. Eftersom en revisor enligt redovisningslagen ska vara myndig så bör gymnasiekompetens krävas. En revisor ska också ta del av årsmötes- och styrelseprotokoll, avtal m.m. och bör därför ha viss vana av föreningsarbete .

Om föreningen vill ha ytterligare en revisor kan denne med fördel vara en lekmannarevisor (medlemsrevisor), som ofta är medlem i föreningen. En lekmannarevisor granskar styrelsens förvaltning utifrån sin särskilda kunskap om föreningens verksamhet.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera