När måste en nybildad skol-IF ha sitt första årsmöte?

– Vi har precis bildat en skol-IF och har nu en interimsstyrelse. När måste vi kalla till föreningens första årsmöte och välja en ordinarie styrelse?
Svar
Ni behöver inte ha ett extra årsmöte efter att ni har bildat föreningen. Nu är det stadgarna som gäller och då följer ni vad som står där bl.a. hur föreningens verksamhetsår ser ut. Alla skol-IF skall ha sitt årsmöte senast den 31 mars varje år. Det är inte förbjudet att ha ett extrainsatt årsmöte om ni märker att styrelsen behöver fyllas på med andra eller flera personer innan det riktiga årsmötet blir av.

Mattias Wihlgaard

Mattias Wihlgaard arbetar som kommunikatör på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: