Nästa steg för SVT:s ”gympaläraren” är att starta skol-IF

Begreppet skolidrott är för oss i Skolidrottsförbundet inte skolämnet idrott och hälsa utan barn och ungas egen idrottsförening, skol-IF. Men när idrottsämnet diskuteras är vi självklart med och lyssnar och tycker. Idrottandet på skoltid hänger förstås ihop med idrottandet på fritid. Lyckas idrottsämnet engagera skapas bättre förutsättningar för föreningslivet. Och tvärtom. Men en skol-IF har förmågan att väcka ett intresse som dött på idrottslektionerna genom att erbjuda en större frihet och och idrott efter egna önskemål. Idrottsläraren är i båda fallen oerhört viktig. En förening har ofta en idrottslärare som vuxenstöd. Så därför var det väldigt spännande att följa Första avsnittet av SVT:s Gympaläraren där Kalle Zachari Wahlström återvänder till sin gamla skola för att uppleva dagens idrottslektioner och dagens ungdomar förhållande till dem.kalle

Redan nu känner jag att det skulle vara grymt häftigt att se Kalle ta sig an att starta en skol-IF som komplement. Så ser ju vardagen ut för många idrottslärare dessutom. Jag tror att det skulle kunna bli hur bra som helst! Min stora känsla efter första programmet är glädjen över de sköna ungdomarna. Men samtidigt inser jag ju allvaret när så många är så ovilliga eller inte ges tillräckligt med förutsättningar att röra på sig. Och det är bra att den frågan lyfts ordentligt och det gör nu SVT på bred front och kommer fortsätta göra så länge serien visas och det skapar förstås debatt. Här i Nya debattprogrammet Opinion Live där idrottsläraren Malin Lossman gav sin syn på detta och mötte de som hatat idrotten i skolan. De lyfte prestationshetsen och bedömningen som de största problemen; att de kände sig dåliga och mobbades för det.

Det är verkligen sorgligt att idrott ska bli det när det kan vara så mycket glädje. När lyckan över den egna utvecklingen, den egna prestationen oberoende av andras kan ge så mycket positivt för såväl kropp som själ. Förra helgen åkte jag Vasaloppet ihop med ca 14 000 andra.

Jag och de allra, allra, allra flesta gör ju det här utan en tanke på att mäta sig med andra, att tävla. Det är liksom för ointressant när man är en i mängden. Det handlar om andra saker. Det handlar mer om att utmana sig själv, om gemenskap i ett äventyr och om att pröva sina krafter och få kämpa för att nå ett efterlängtat mål. I Vasaloppet råder samma vuxenlogik som i de flesta andra tävlingar; det finns en enda segrare. Visserligen är många lopp och tävlingar duktiga på att lyfta den enskilda insatsen snarare än att mäta dem mot varandra och Vasaloppet är ett av de bättre på det. Jag har en kompis som åkte i mål på tolv timmar efter att ha kämpat på i obefintliga spår utan fäste och i totalt mörker. Det är massor med människor som gör detta år efter år. De står långt bak och får alltid dåliga spår och det tar alltid runt tio timmar. Varför? Antagligen för att idrottande kan vara så mycket annat än att mäta sig med andra och det är ju det som gör att så många vill röra på sig, vill idrotta och det är ju det som unga människor också måste känna för att ha intresse av att röra på sig.


Från detta myller av vuxenidrott åkte jag direkt söderut för att spela in en film som ska visa upp hur vi kan lägga grunden för just ett livslångt idrottande med hjälp av skolidrottsföreningen. Klågerupskolans IF är ett ofta använt exempel på en bra verksamhet ”av unga för unga”. Vi har nu bett dem visa upp sin förening för att kunna inspirera skolor, kommuner och lärare och elever att skapa förutsättningar för en aktiv skolidrottsförening. I Klågerupskolans IF idrottar barnen efter skoltid och skapar själva sina aktiviteter efter egna önskemål. Det leder till att många vill vara med och ha roligt tillsammans. Sällan utövas idrott i traditionell mening utan det viktiga är rörelseglädje och att så många som möjligt vill vara med. Så här såg det ut när vi förberedde inför föreningens styrelsemöte:

Filmen är färdig i april och med hjälp av den ska vi fortsätta vårt enträgna arbete med att sprida idén om skol-IF och dess vinster för att aktivera fler, skapa gemenskap på skolan och utbilda unga i föreningskunskap och ledarskap. Håll utkik!

/Johan Sandler, kommunikatör på Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera