Rapportformulär för anmälan vid grov förseelse

Rapportformulär för grov förseelse vid händelse i aktivitet/tävling som arrangeras av Skolidrottsförbundets distrikt och/eller dess medlemsföreningar.
  • Skriv ner en så detaljerad händelsebeskrivning som möjligt.