Satsning på skol-IF i Stockholms budget

En skol-IF är en del av idrottsrörelsen. Samtidigt är en idrottsförening som drivs i samband med och under den samlade skoldagen i stort behov av ett nära och bra samarbete med skolan. Många skolor har historiskt stöttat en skolidrottsförening för att delta i tävlingar som skol-DM och skol-SM men kanske inte satsat på en mer omfattande föreningsverksamhet där de unga på riktigt fått sköta verksamheten.

I takt med att medvetenheten om hur viktigt det är att barn rör på sig mer för att må bra och för att på ett bättre sätt ta till sig kunskap och utveckla förmågor i skolan har kommuner och skolor fått upp ögonen för och har börjat lyssna på de som förespråkar skolidrottsföreningen som ett sätt att få in mer rörelse för barn i skolåldern. Det här sammanfaller också med en önskan om att barn lär sig mer om inflytande, delaktighet och demokrati och få chansen att på allvar delta i föreningsliv och organisering och förstå vad det innebär.

karin-wanngard
Karin Wanngård (s), finansborgarråd i Stockholm

I budgeten för Stockholm stad för 2017 med inriktning också för 2018-2019 skriver den rödgrönrosa majoriteten följande:

”Samhället förändras och vi ser ett växande behov av stöd och omsorg på fritiden allt längre upp i åldrarna. Skola, fritidsverksamhet, kultur, idrott och övrigt föreningsliv ska kraftsamla kring våra barn och ungdomar för att skapa trygghet och studiero.

Utbildningsnämndens arbete med idrottslyftet och skolidrottsföreningsutveckling ska spridas till fler skolor i syfte att nå unga som inte vanligtvis upptas av föreningsliv och idrott.”

Det är naturligtvis en jättestor sak att Sveriges största kommun pekar ut skolidrottsföreningen i sin budget och vill se en satsning från kommunens sida för att utveckla verksamheten och få fler skolor att ha väl fungerande föreningar som bidrar med mer rörelse till fler som annars inte idrottar och för att fler ska lära sig om föreningsliv. Skolidrottsföreningen är en bräcklig organisation med medlemmar som kontinuerligt byts ut i hög takt och där styrelser kommer och går. Det är oerhört viktigt med en stödapparat som omfamnar föreningen och aldrig släpper taget. Där är kommunens insats så viktigt för att både ge resurser till men också för att påverka skolornas inställning till skol-IF för att de ska kunna organisera sig på bästa sätt för att ge skol-IF det stöd som behövs.

img_6422

Vi, Skolidrottsförbundet, är självklart den naturliga stödorganisationen men med våra begränsade resurser i en mycket omfattande verksamhet, bara i Stockholm har vi 118 skolidrottsföreningar och totalt omkring 1300, är vi beroende av att fler aktörer bidrar och är med och vill samma sak. I Farsta pågår ett pilotprojekt där Skolidrottsförbundet tillsammans med Stockholm stad och SISU idrottsutbildarna stöttar och utvecklar nya och befintliga föreningar. Meningen är att projektet ska utvecklas till att omfatta fler föreningar och att hela Stockholm jobbar med skolidrottsföreningen som ett naturligt och självklart inslag i skolverksamheten. Det blir ett självklart sätt att samverka skola-idrottsrörelse för att fler får röra på sig mer och hitta glädjen i idrott. Sedan tar de det med sig vidare i livet tillsammans med en nyvunnen insikt om möjligheten att påverka sitt liv och kunskap om vad en förening är, vad gemensamhet är.

Budgetens inriktning är mycket välkommen i detta arbetet. Samtidigt är vi väl medvetna om att det inte finns pengar öronmärkta för ändamålet eller en plan för hur målet att utveckla fler skol-IF. Men vi har ett gott samarbete med utbildningsnämnden i staden och tillsammans får vi se till att göra verklighet att budgetens önskan.

Läs mer om majoritetens budgetförslag för Stockholm här på Svenska Dagbladet

Och så till sist vår föreningsutvecklare i Norrbotten som började sitt jobb första september men som redan besökt ett gäng förening och fått rejält med snurr på snacket om skolidrottsföreningens förtjänster. Läs om Oscar och arbetet i Norrbotten i artikeln i Norrländska Socialdemokraten!

oscar-och-bollen

 

/Johan Sandler

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera