Skol-IF ett medel för målet om ökad demokrati

jacka

Ibland är en arbetsdag så extra häftig! I förra veckan var jag och en kollega i Örnsköldsvik för att representera Skolidrottsförbundet på kommunens demokratidag. Anledningen var att kommunen vill satsa på att förbättra demokratin. Och en del i det arbetet kan hos barn och ungdomar vara att lära sig om inflytande, delaktighet, och gemensamma beslut i en skolidrottsförening har då en del smarta personer i kommunen tänkt. Och det är just sådana här saker som är häftiga. Jag och mina kollegor och ideella krafter i förbundet tänker ju dagligen hur bra det skulle kunna vara om vi bara hade skolidrottsföreningar på alla skolor där barn och unga går en slags verklig demokratiskola. Men det är ofta svårt att nå ut med det budskapet. Att då bli inbjuden av sådana som redan fattat och vill åstadkomma något är grymt! Heja Ö-vik! Ni är inte bara grymma på hockey! 😉

Så med hjälp av helt fantastiska ungdomar med skol-IF erfarenhet körde vi på där inför politiker, kommunala tjänstemän och rektorer. Kanske var de viktigare än de 120 ungdomar som också var på plats. För hur det än är så tvekar jag aldrig på ungdomarnas kraft och vilja. Den finns där. Men de kan behöva rätt stöd och uppbackning av vuxenvärlden. Vi ska lära oss av varandra och hjälpa varandra. Vi har erfarenheter och kunskaper som vi båda behöver. Så med rätt stöd och engagemang från vuxenvärlden kommer Ö-vik:s skolidrottsföreningar att blomstra och demokratin förbättras.

grupp

Ett bevis på drivet som finns var alla de härliga idéer och tankar som kom fram då vi hade work shop med en del av deltagarna. De skapade sin egen bästa skol-IF i grupparbeten och det blev jättehäftigt!

planering

/Johan Sandler, kommunikatör på Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera