Skolidrottsbarometern 2018

Skolidrottsbarometern är en undersökning som ger kunskap om förutsättningarna för ungas möjlighet till rörelse i skolan. Undersökningen genomfördes mellan 13-25 mars 2018. Statistiken bygger på totalt 520 svar.

Du får fritt använda dig av statistiken men ange gärna källa enligt följande: ”Källa: Skolidrottsbarometern 2018” och om möjligt länka till denna sida.


Skolidrottsbarometern 2018 har genomförts av Skolidrottsförbundet i samverkan med Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarförbundet.


Innehåll

1. Sammanfattning
2. Personliga utgångspunkter
3. Förutsättningar på arbetsplatsen
4. Utmaningar och behov
5. Relationen till Skol-IF


Sammanfattning

Skolidrottsbarometern 2018 bygger på svar från totalt 520 personer varav 96,5% är lärare inom ämnet Idrott och Hälsa. De flesta uttrycker att de är nöjda med förutsättningarna på arbetsplatsen och stödet från skolledningen men upplever samtidigt att arbetet med bedömning och betygsättning inom ämnet är riktigt svårt. Trots att arbetsbelastningen är hög är de flesta ändå nöjda med sitt arbete men närmare 40% svarar att de sällan eller aldrig har tid för egen träning. Kännedomen om Skol-IF är mycket hög och nästan hälften anger att det finns en Skol-IF på den egna skolan. Av dem som själva är vuxenstöd för en Skol-IF är det 30% som har avsatt tid för det i sin tjänst.


Personliga utgångspunkter

Bläddra åt sidorna för att se statistik per Ålder, Könsidentitet, Tjänst, Tjänstgöringsgrad, Antal år inom yrket och Lön.

 • Ålder

 • Könsidentitet

 • Tjänst

 • Tjänstgöringsgrad

 • Antal år inom yrket

 • Lön


Förutsättningar på arbetsplatsen

Bläddra åt sidorna för att se statistik per Antal elever på skolan, Antal timmar inom Idrott och Hälsa, Undervisar i andra ämnen, Andel inom Idrott och hälsa, Upplevelse av redskap, gymnastikhall och utomhusmöjligheter.

 • Antal elever på skolan

 • Antal timmar inom Idrott och Hälsa

  Undervisningstid per vecka inom Idrott och Hälsa?

 • Undervisar i andra ämnen

  Undervisar du i andra ämnen förutom Idrott och hälsa?

 • Andel inom Idrott och Hälsa

  Hur många procent av din undervisning är i Idrott och Hälsa?

 • Upplevelse av redskap

  Hur nöjd är du med de redskap som finns för undervisningen?

 • Upplevelse av gymnastikhall

  Hur nöjd är du med den gymnastikhall som finns för undervisningen?

 • Upplevelse av utomhusmöjligheter

  Hur nöjd är du med möjligheterna för undervisning utomhus?


Utmaningar och behov

Bläddra åt sidorna för att se statistik per Behov av kompetensutveckling, Upplevd arbetsbelastning, Hinner med arbetsuppgifterna, Stöd från skolledningen, Bedömning och betygsättning, Vad som styr undervisningen, Nöjdhet i stort och Tid för egen träning.

 • Behov av kompetensutveckling

  Inom vilka områden har du behov av fortbildning?

 • Upplevd arbetsbelastning

  Hur upplever du din totala arbetsbelastning?

 • Hinner med arbetsuppgifterna

  Hinner du med ditt arbete inom arbetstiden?

 • Stöd från skolledningen

  Upplever du stöd från skolledningen i arbetet?

 • Bedömning och betygsättning

  Hur upplever du arbetet med bedömning och betygsättning i Idrott och Hälsa?

 • Vad som styr undervisningen

  Upplever du att det är idrottsämnets mål och syfte eller kunskapskraven som styr undervisningen?

 • Nöjdhet i stort

  Hur nöjd är du med ditt arbete i stort?

 • Tid för egen träning

  Har du tid för egen träning?


Relationen till Skol-IF

Bläddra åt sidorna för att se statistik per Kännedom om Skol-IF, Attityd till Skol-IF, Skol-IF på skolan, Är själv vuxenstöd, Tid i tjänsten, Tillräcklig kunskap om Skol-IF, Behov av kunskap och Stöd för Skol-IF.

 • Kännedom om Skol-IF

  Känner du till Skol-IF?

 • Attityd till Skol-IF

  Hur är din attityd till Skol-IF?

 • Skol-IF på skolan

  Finns det en Skol-IF på din skola?

 • Är själv vuxenstöd

  Är du vuxenstöd för Skol-IF på din skola?

 • Tid i tjänsten

  Har du tid för Skol-IF i din tjänst?

 • Tillräcklig kunskap om Skol-IF

  Upplever du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta med Skol-IF?

 • Behov av kunskap

  Vad behöver du ha mer kunskap om när det gäller Skol-IF?

 • Stöd för Skol-IF

  Upplever du att Skol-IF har stöd från skolledningen?


Skolidrottsbarometern i media

Altinget.se

Missa inte nästa blogg

Signa upp nu så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt.

Kommentera