SKOLIDROTTSBAROMETERN är en undersökning som ger kunskap om förutsättningarna för ungas möjlighet till rörelse i skolan. Undersökningen genomförs av Skolidrottsförbundet i samverkan med Lärarförbundet och Svenska Idrottslärarföreningen.


Tack för ditt intresse för Skolidrottsbarometern!
Sista dag för att svara på undersökningen var söndag 25 mars.
Sammanlagt har 530 svar inkommit som nu kommer att sammanställas. En första rapport av Skolidrottsbarometern 2018 är planerad att publiceras helgen 20-22 april 2018.

Har du redan nu frågor om Skolidrottsbarometern är du välkommen att kontakta:

Mattias Wihlgaard
Kommunikatör
Skolidrottsförbundet
mattias.wihlgaard@skolidrott.se