Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen, skol-IF, är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med.

Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap.

Film om ungas delaktighet i Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar.
Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Bredd-alla kan vara med
Motionsverksamhet som bjuder in alla att delta. Världens största löparrangemang för barn och ungdomar, Skoljoggen, är ett sådant exempel Landslagets fair play trophy för fotbollsspelande barn i sjätte klass är ett annat. På distriktsnivå finns många fler olika arrangemang med målet att aktivera framförallt de inaktiva.

Tävling
Tävlingsverksamhet med riksomfattande skol-SM-tävlingar i såväl konventionella som skolanpassade idrotter som fotboll och trippelboll. Skol-KM och skol-DM är motsvarigheten på regional och lokal nivå.  Förbundet jobbar också för svenskt deltagande i skol-VM-tävlingar som arrangeras av det internationella skolidrottsförbundet, ISF

Utbildning
Utbildningsverksamhet som ger barn och ungdomar föreningskunskap och uppmuntrar dem att bli ledare. Praktiskt arbete i en skolidrottsförening ger bättre förståelse för demokratins grunder.

Kommentera