Skolidrottsföreningens dag!

Bild

Idag är en speciell dag. Det är Skolidrottsföreningens dag.

Det här med temadagar kan tyckas ha gått lite för långt och faktum är att det 2014 finns hela 539 tema dagar registrerade på http://temadagar.se/temadagar-2014. Skolidrottsföreningens dag finns i sällskap med lite småsuspekta dagar som internationella pizzadagen, kanelbullens dag och kramens dag men också väldigt seriösa och viktiga dagar som FN-dagen och världshälsodagen. Skolidrottsföreningens dag ligger väl någonstans däremellan men har en bra bit ner till pizzan i fråga om viktighet! 😉

Skolidrottsföreningens dag har skapats av Skolidrottsförbundet för att lyfta fram skol-IF och få fler att få upp ögonen för och lära sig vad en skol-IF är och vad den kan betyda. Skolidrottsföreningen är värd att uppmärksammas och högtidlighållas. Skolidrottsföreningen behöver hjälp att ges utrymme och att lyftas fram. Därför finns skolidrottsföreningens dag.

Skolidrottföreningens dag ska vara en chans för föreningen att visa upp sig på skolan, i lokalsamhället och nationellt. Dagen uppmärksammas på precis det sätt som föreningen tycker passar och förhoppningsvis i dialog med skolan. Skolidrottsföreningens dag firas den andra tisdagen i maj varje år.

Här är några saker som kan hända under dagen eller en del av dagen för att uppmärksamma föreningens verksamhet och betydelse:
Träffa styrelsen, styrelsen berättar vad de gör
Prova föreningens aktiviteter eller andra aktiviteter
Bjuda in olika sporter för uppvisning
Ha en skolturnering i en idrott
Ordna en stor breddaktivitet som engagerar alla
Föreläsning i kost och hälsa och föreningsliv
Samarbeta flera skol-IF tillsammans och gör en större aktivitet
Bjuda in föräldrar och lärare att delta
Bjuda in representanter från Skolidrottsförbundet att komma och berätta
Rektorn berättar om skol-IF:s betydelse för skolan
Utbildning i Unga leder unga
Samla in goda idéer från alla på skolan om vad skol-IF ska vara
Kontakta lokala medier och berätta om verksamheten och vad som händer på dagen

Jag vet att det i Myrvikens skol-IF i Bergs kommun i Jämtland (http://webfronter.com/berg/myrviken/menu/mnu6.shtml) firas rejält idag och framförallt ikväll. Då ska det ordnas ankrace!

Och det händer saker på många håll i Sverige idag! Kul att skol-IF bröstar upp sig. Heja!

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera