Vad innebär en uteslutning?

En uteslutning innebär att föreningen inte länge är medlem hos Skolidrottsförbundet och därmed inte längre är en del av Svensk idrott (om den inte är medlem i ett annat specialidrottsförbund). Det är alltså inte längre möjligt för föreningen att söka LOK-stöd, Idrottslyft och andra medel.

Vill föreningen bli medlem igen kan den, efter att ha rättat till verksamheten så att reglerna för en idrottsförening uppfylls, på nytt ansöka om medlemskap till Skolidrottsförbundet.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera