Varför ska föreningen svara på årsrapporten?

För att vara medlem i Skolidrottsförbundet behöver föreningen uppfylla de regler som finns på en idrottsförening enligt Skolidrottsförbundets, Riksidrottsförbundets och föreningens egna stadgar. Vi vill hjälpa våra medlemsföreningar att lyckas med detta och vill därför ta reda på hur vilka som är på banan, och vilka som behöver hjälp. Om en förening inte har ambitionen att uppfylla de regler som finns för en idrottsförening kan den inte heller vara medlem i Skolidrottsförbundet eller något annat idrottsförbund inom Svensk idrott, och kommer då att uteslutas.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera