Vårt viktigaste möte – Av unga för unga

Kunskap är makt! Så är det ju. Men ibland räcker inte ens det för att ha möjligheten att påverka. Vår ideella organisation bygger precis som andra medlemsorganisationer på medlemsmakt. Organisationen är medlemmarna. Men så finns alla inbyggda strukturer som kommer både inifrån organisationen och utifrån vårt samhälle i stort.

I helgen har vi årsmöte/förbundsmöte. Det innebär att vi samlar Skolidrottsförbundet. Vi har en härlig blandning av unga och äldre. Jag tror mig vara ganska säker på att den blandningen är svår att hitta i någon annan organisation. Ge mig gärna exempel på annat så vill vi gärna veta mer om er. 🙂

Här kan du läsa mer på vår webb om mötet 2016

tova
Tova Johnsson var en av de som tog plats på förbundsmötet i Sundsvall 2014.

I vår organisation, i de föreningar som är vår själ är åldern en faktor. Det är för barn och unga vi finns till. En låg ålder innebär naturligt att en troligtvis hunnit samla färre erfarenheter än någon som levt länge. Men samtidigt ser en världen på ett nyare sätt. Unga uppfattas ofta som naiva och att det är negativt. Men naivitet är ju något energifyllt och ohämmat som rätt omhändertaget kan ge nya infallsvinklar på gamla problem och ge glöd åt kreativitet. I vintras läste jag Stefan Einhorns ”Vägar till visdom”. Något som fastnade hos mig var uppgiften om att ålder inte längre lika självklart ses som en förutsättning för visdom. Unga människor har aldrig tidigare haft möjligheten att på ett så omfattande och snabbt sätt ta till sig kunskap och tillgodogöra sig andras erfarenheter. Och unga människor tillgodogör sig den nya tekniken, som är en förutsättning för att leva i ett modernt samhälle, på nolltid vilket gör dem till makthavare.

Men trots detta ser vi på unga som någon som ”inte riktigt är färdig”, någon som ”behöver lite tid men sedan så…”

Vi vill inte ha det så i Skolidrottsförbundet. Nu när vi samlas för att summera de två år som gått och lägga grunden för kommande år samtidigt som vi firar att vi blir riktigt vuxna som organisation och fyller 100 år så vill vi ge plats åt alla. Här och nu. Vi gör det genom att alltid ha de unga i fokus för vi vet att de så lätt blir åsidosatta eftersom de strukturer och normer vi lever i gärna gör det så.

ungasundsvall
Några av deltagarna på ungdomsträffen senaste förbundsmötet.

Här kan ni se sköna bilder från ungdomsträffen i Sundsvall och övrigt från vårt förra förbundsmöte

workshop
I helgen satsar vi extra på sociala medier. Fokus Instagram.

Något av det viktigaste vi gör är att vi bjuder in unga förbundsmötesdeltagare till en förträff där vi umgås och har skoj tillsammans och skapar en trygghet i en grupp som kanske är nya i sammanhanget eller just känner för sig själva att låg ålder är en black om foten. Sedan har vi workshops och föreläsningar och framförallt går vi igenom vad ett årsmöte är. Vi har en regelrätt utbildning och övar mötet dagen innan det äger rum på riktigt så att alla känner sig trygga med det som ska komma. Senaste förbundsmötet var i Sundsvall 2014 och då klev de fram en efter en i talarstolen och tog plats och kände sig välkomna och trygga. De hade kunskapen. De visste vad de gjorde och varför. De hade fått koden.

Men kanske ännu viktigare var det att de visste att det var okej. Att vi äldre ville att de skulle kunna koden. De visste att vi tycker att det blir bättre om vi är fler som tycker och tänker från olika bakgrunder, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Det är ju nog så viktigt. Kunskapen ger chans till makten men det behövs också rätt inställning hos äldre för att ge plats åt unga att kunna utnyttja just sin unika kunskap och det krävs rätt inställning hos äldre att kunna lyssna och ta till sig ungas kunskap.

På torsdag kör vi igen. Förbundsmöte i Stockholm med 100-talet deltagare från 15 år till ja säkert 75 år. Och så 100-åringen förstås. Vi alla.

100-år-200x200

 

 

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera