Vi är så rätt!

Anna på Idrottslyftskonferens
Här är jag (till vänster) tillsammans med Marika på Amerikanska fotbollförbundet

Veckans två första dagar har jag tillbringat i Nacka på en träff med ett 70-tal andra representanter från Svensk idrott för att prata om Idrottslyftet. Två gånger per år bjuds Idrottslyftsansvariga från SF och DF in till sådana träffar. Idrottslyftet syftar ju till att stötta den svenska barn- och ungdomsidrotten. Det är ett brett område och mycket kan innefattas i detta. Den svenska idrottsrörelsen handlar ju egentligen om så mycket mer än bara idrott. Det handlar om gemenskap, att känna delaktighet, att vilja, kunna och få engagera sig oavsett ålder och mycket mer. Detta öppnar upp för att dessa träffar kan ha en lika bred agenda och så var fallet även denna gång, allt för att vi ska kunna stanna upp och från olika perspektiv reflektera kring ”hur mår svensk idrott och hur mår min idrott?”.

Bland annat fick vi lyssna till Oscar Svensson från Ungdomsstyrelsen (som det hette igår, idag heter det Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)) som pratade om unga och jämställdhet. Enligt hans presentation och de ungdomar som fått tycka till om unga och jämställdhet på MUCF:s hemsida upplever ungdomar att vi är en bra bit ifrån jämställda. Ta gärna en titt på till exempel filmen ”Diskussion om manligt och kvinnligt”. http://www.mucf.se/filmer-om-unga-och-jamstalldhet Jämställdhetsfrågan finns i hela samhället och alltså även i idrotten och våra skolidrottsföreningar. Kan idrotten må riktigt bra om barnen och ungdomarna upplever att idrotten inte är jämställd?

Något som överraskade mig var informationen, även den från MUCF, att ca 20 % av killar och 10 % av tjejer i 16-19 årsåldern upplever att de har för mycket fritid. Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi hjälpa våra gymnasieungdomar att få en meningsfull fritid i vårt förbund? Detta knöts väl ihop med att KFUM var på plats och berättade om deras Engagemangsguider som hjälper föreningslösa ungdomar att hitta ställen att engagera sig i på sin ort. Ett mycket bra sätt för att hjälpa unga med en hög tröskel in i föreningslivet. Som skolidrottsföreningar med den nära anknytningen till skolan kan vi självklart göra mycket för dessa ungdomar också. Ni som är ute i skolidrottsföreningar och skolor, ni ser dem, ni vet var de finns. Fråga dem. Lyssna på dem.  Ge dem plats, kunskap och förtroende.

Som Idrottslyftsansvarig i ett SF var det också väldigt värdefullt att få träffa andra kloka idrottsrepresentanter och diskutera hur vi bör hantera vissa kluriga ansökningar och projekt.

Som vanligt när jag är ute på träffar liknande denna slås jag av hur rätt i tiden skolidrottsföreningar är. Det är ungdomarna som har makten och bestämmer över sin egen verksamhet, det är flexibelt på så sätt att de aktiviteter som efterfrågas anordnas och icke önskvärda aktiviteter slopas och det ryms många aktiviteter under ett och samma tak. Allt detta är vad dagens forskning visar är 1 – vad ungdomar efterfrågar och 2 – vad som ger de bästa framtida elitidrottarna. Så min uppmaning till alla skol-IF där ute är verkligen att fortsätta kämpa på med många aktiviteter varje vecka med ett brett utbud av idrotter för så många barn och ungdomar som möjligt. De föreningar som bara sysslar med en idrott borde avundas er för de möjligheter ni har att tillfredsställa barn och ungas önskemål om en flexibel och varierande verksamhet. Och känns det er övermäktigt – ta hjälp av de där andra föreningarna då. Tillsammans kan ni skapa underverk!

Kör hårt!

/Anna
Utbildnings- och utvecklingskonsulent, Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera