Vi behöver inte lära våra barn allas lika värde

majorna

I mitt förra blogginlägg ”Därför är vi alla förlorare i ett rasistiskt system” avslutade jag med lite frågor som jag bad er läsare att svara på och som jag själv svarar på i detta inlägg. Vi kan kalla det för integrationsfrågor eller frågor kring mångfald, det är vad vi kallar det inom idrottsrörelsen, men vad det också innebär i längden är att arbeta mot rasism för ett öppnare och mer humant samhälle – för alla.

Så vad gör skolidrottsförbundet i denna fråga?

Framförallt tar vi hela tiden tydlig ställning. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha rätt till god hälsa och en aktiv vardag på egna villkor. Om vi lär våra barn och ungdomar vikten av allas lika värde, att alla har rätt till en god hälsa oavsett vem du är eller vilken bakgrund du har, lär vi dem också indirekt att arbeta mot rasism. I ett rasistiskt system finns inte plats för glädje, glöd och gemenskap. Vi föds inte med fördomar eller främlingsfientlighet. Vi föds med en nyfikenhet på livet. Ibland kanske vi är rädda för något nytt eller annorlunda men eftersom allt från början är nytt och annorlunda lär vi oss varje dag övervinna rädslor eller skepticism då nyfikenheten och lusten alltid är större. Så egentligen behöver vi inte lära våra barn vikten av allas lika värde. Vi behöver se till att vi inte lär dem det motsatta utan fostrar de i en värd där allas lika värde är en självklarhet. Ja, egentligen är det vi som måste se till att lära oss av barnen det som vi en gång visste och kunde.

skate

När jag tar en snabb titt på vad som händer inom skolidrottsfronten inom temat hittar jag följande:

Idrottslyftet – inkludering & integration

I skolidrottsförbundet har vi valt att föreningar ska kunna söka Idrottslyftet för att inkludera och integrera. Tanken är att stödet ska utveckla verksamheten så att den når alla. Vi vill genom stödet framhålla att integration och inkludering inte är något man bara kan arbeta vid enstaka tillfällen utan att det ska genomsyra all verksamhet och vara en del av en långsiktighet. Vi har märkt att föreningar som är bra på inkludering också är starka föreningar som oftast är ungdomsstyrda och demokratiska. Sista ansökningsdag för nästkommande Idrottslyft är sista augusti. Här kan ni läsa om tidigare ansökningar.

Läs mer om Idrottslyftet ”Inkludering och integration”

Bredsands skol-IF i Sundsvall

I Bredsand har är man bättre än de flesta. Nu får deras Skol-IF 50 000 kronor av Västernorrlands idrottsförbund för sin integration av nyanlända. De får också ett stipendium av Svenskt Sportforum, som skickar en hel klass på friluftsdag i Järvsö.

Läs mer i Sundsvalls tidning

Se klipp om Bredsands skol-IF på TV4

Skärmbild (74).png

Klågerupskolans IF

”Samira Kindvall Manners är 15 år gammal – och ordförande för den helt ungdomsstyrda skolidrottsföreningen Klågerupskolans IF. Hon har tagit tillfället i akt att bjuda in fler barn från Svedala kommun till föreningen. – Jag har följt den pågående flyktingkrisen i media och bestämt mig för att vi på Klågerupskolan borde göra vad vi kan för att förbättra situationen, säger hon.”

Läs mer på Expressen

Myrvikens skol-IF

I Myrvikens skol-IF har man många fritidsaktiviteter för alla barn och ungdomar. I projektet ”Idrotten förenar” satsar man på att nå alla ensamkommande barn med bland annat simundervisning.

Läs mer på Myrvikens skol-IFs facebook

Skolidrottsförbundet Dalarna

I Dalarna och Borlänge händer det alltid massor av saker på integrationsfronten!

Arvsfonden projekt – läs mer!

Borlänge Integrations IF

Skolidrottsförbundet i Dalarnas hemsida

 

 

 

 

Profilbild

Om Hanne Liljeholm

Jag arbetar som föreningsutvecklare på Skolidrottsförbundet. Jag brinner för allas rätt till en god hälsa och jobbar helst heltid med frågor kring bredd, inkludering, mångfald och jämlikhet! Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera