Vi fyller tomrummet med entusiasm

Efter stora händelser som till exempel OS uppstår ofta ett tomrum och en saknad. Såväl för aktiva som för publik. Bubblan spricker och det är dags att möta det vanliga livet.

För oss som inte så ofta, eller aldrig, på något sätt deltar i ett OS, kan det här tomrummet ändå uppstå. Som efter ett förbundsmöte till exempel. Vi lever tillsammans i tre-fyra dygn och vips så drar alla bara hem.

Men jag måste säga att vi på förbundskansliet har täppt till det där tomrummet ganska bra. Nu ser vi efter de beslut som togs möjligheter att utveckla skolidrotten i en positiv riktning. Flera av besluten ger förbundet större flexibilitet när det gäller vad vi ska satsa på. Ett exempel är att det inte längre är stadgebundet vilka arbetsgrupper som ska finnas. Nu är det i stället behovet, gärna kopplat till Verksamhetsinriktningen, som styr vilka grupper som ska tillsättas.

Samarbeten i olika former ser vi också som en möjlighet. Och då vill jag i det här fallet lyfta samarbetet med Skånemejerier kring Skoljoggen. Skånemejerier upptäckte Skolidrottsförbundet via Klågerupskolans IF och vuxenstödet Ted Åhs. Detta har lett till att vi nu samarbetar kring barns hälsa när det gäller kost och motion.

Bland annat lanserar vi ett gemensamt studiematerial som lärarna kan ladda ner och använda i klassrummet. De som använder sig av det har dessutom chansen att vinna fina priser. Ett riktigt fint som vi avslöjar i början av maj. Så häng med, både i den dagliga verksamheten i skol-IF, men också så klart i Skoljoggen där ni har möjlighet att göra något riktigt stort.

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera