Vi har inte fått någon information om årsrapporten, vad beror det på?

Om ni i er förening inte har nåtts av informationen om årsrapporten kan det bero på att ni har fel information i kontaktuppgifterna på föreningens Idrottonlinesida. Det är föreningens uppgift att löpande hålla information på Idrottonlinesidan uppdaterad och korrekt.

Det kan också bero på att kontaktuppgifterna går till en person som inte är medlem i föreningen och därför inte förstår hur viktig informationen är, exempelvis ekonomiavdelningen på en skola eller kommun. Säkerställ därför att det är någon av föreningens medlemmar som får informationen, både via mejl och brev.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera