Vi kan och vill mer!

Det pratas fortsatt en del om ”skolidrott” i valrörelsen. Eller rättare sagt; det pratas om skolämnet Idrott och hälsa.
Vilket är bra. Men vi vill och kan mer.
Här nedan kommenterar jag en insändare från lokala kristdemokrater i Borås Tidning:

I Almedalen i somras lovade Kristdemokraternas Göran Hägglund idrott i skolan varje dag.
När han förhandlat klart med övriga Allians-partier nådde han inte ända fram. Det blev 100 timmar extra och det är en bra början.

Om KD – och förstås alla andra partier – vill komma längre redan nu i frågan om rörelse/fysisk aktivitet i skolan är vi i Svenska Skolidrottsförbundet redo att ställa upp.

Vi har föreningar i 1 300 av landets knappt 8 000 skolor och vi jobbar för att det ska bli fler.
Skolidrottsföreningen erbjuder allsidig fysisk aktivitet där barnen och de unga själva ska styra i föreningen, där medlemmarna själva bestämmer vilka aktiviteter föreningen ska ha.
Verksamheten finns i direkt anslutning till skolan, direkt efter skolans slut, men också på raster och håltimmar. Barnen behöver inte skjutsas och det är en liten kostnad. Våra föreningar har medlemsavgifter från en krona och uppåt. Det högsta jag hört är 50 kronor och då får du möjlighet att vara med på upp till fem aktiviteter i veckan. Och en t-shirt.

På köpet får barnen, skolan och samhället också lära sig demokrati och föreningskunskap. Vi utbildar ledare från tio års ålder med vårt utbildningsmaterial Unga leder unga som ger en gedigna, grundläggande kunskaper i ledarskap och organisation.

Vi finns alltså i 1 300 skolor. Som politiker – och väljare – kan ni stötta oss och därmed samhället genom att lyfta frågan till kommunernas skolledare. Föreningen, som är medlem i Riksidrottsförbundet, är visserligen fristående från skolan, men det funkar alltid bättre med skolans stöd.

Profilbild

Om Pär Ånell

Pär Ånell är generalsekreterare på Skolidrottsförbundet som är förbundet för landets skolidrottsföreningar. Pär har levt med idrotten sedan barnsben - både som ledare och aktiv - och spelar som 52-åring fortfarande gärna fotboll, lufsar och styrketränar. Älskar det lekfulla inom idrotten, såväl som tekniska och taktiska detaljer. Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 100 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter där vi jobbar med glädje, glöd och gemenskap.

Kommentera