Vi vill att våra medlemmar ska få gå utbildning, hur?

Skolidrottsförbundet har ett eget utbildningsmaterial som heter Unga leder unga. I de flesta distrikt finns utbildare som genom idrottslyftmedel kan komma ut till er förening och hålla i utbildningen helt kostnadsfritt. Läs mer http://www.skolidrott.se/Utbildning/

Ta kontakt med ert Skolidrottsförbundsdistrikt för att kolla om det finns tillgängliga utbildare.

Som medlemmar i Skolidrottsförbundet har ni också tillgång till SISU idrottsutbildarnas alla utbildningar. Ta kontakt med ert lokala SISU-distrikt för att veta mer. På https://www.sisuidrottsutbildarna.se/ kan ni söka efter just ert distrikts kontaktuppgifter.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera