Vilka aktiviteter kan man söka LOK-stöd för?

Alla former av fysisk aktivitet i föreningen är LOK-grundande. Det går alltså bra att blanda både mer traditionella idrotter eller varför inte hitta på en helt egen sport? Filmkvällar, bakning och andra liknande aktiviteter kan man däremot inte få LOK-stöd för. En LOK-grundande aktivitet ska pågå i minst en timma och får inte ligga under ordinarie skolschema. Här kan ni läsa exakt vad som gäller http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/lattsvenska/ 

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera