Vilka frågor består årsrapporten av?

Följande frågor ska besvaras i årsrapporten:

1. Var er förening aktiv under 2018?
2. Har ni för avsikt att ha en aktiv förening under 2019?
3. Har föreningen stadgar?
4. Är föreningens Idrottonlinesida uppdaterad med namnen på styrelsens ledamöter?
5. Är kontaktuppgifterna till föreningens styrelsemedlemmar korrekta i Idrottonline?
6. Är det rätt faktureringsadress till föreningen i Idrottonline?
7. Är föreningens medlemsregister korrekt och uppdaterat?
8. Har föreningen haft årsmöte de senaste 12 månaderna?
9. Har föreningen betalat medlemsavgiften till Skolidrottsförbundet för 2018?
10. Har föreningen under 2018 deltagit på specialidrottsdistriktets årsmöte (det är inte obligatoriskt men önskvärt)?
11. Ange namn till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
12. Ange mejladress till den person som fyllt i denna föreningsrapport.
13. Ange telefonnummer till den person som fyllt i denna föreningsrapport.

Skolidrottsförbundet

Om Skolidrottsförbundet

Skolidrottsföreningen (skol-IF) är barn och ungdomars egen förening. Här idrottar de på sina egna villkor i anslutning till skoldagen. Tanken med en skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Föreningens grund är eftermiddagsaktiviteter och återkommande tävlingar där alla kan vara med. Skol-IF drivs av barn och ungdomar med hjälp av ett vuxenstöd. Därför är det viktigt för föreningen att de drivande barnen och ungdomarna utbildas i förenings- och ledarkunskap. Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 26 distrikt.Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat fleridrottsförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter.

Kommentera